Tarifat e sherbimeve Postare

Me prane jush me shpejtesine, korrektesine dhe sigurine e terheqes se dergesave tuaja.

Dergesa Lloji i sherbimit Destinacioni Pesha Tarifa ne leke me TVSH
Express I Zakonshem Brenda Tiranes Nen 1Kg 200
Express Urgjent Brenda Tiranes Mbi 1Kg 300
Express I Zakonshem Periferi te Tiranes Nen 1Kg 400
Express Urgjent Periferi Te Tiranes Mbi 1Kg 400-800
Express I Zakonshem Ne Rrethe Nen 1Kg 800-1000
Express Urgjent Ne Rrethe Nen 1Kg 1000-1200
Express I Zakonshem Ne Rrethe Mbi 1Kg 1400-1800
Express Urgjent Ne Rrethe Mbi 1Kg 1500-2000